Димят АД


Частно акционерно дружество приемник на Лозаровинарски комплекс. Производство и изкупуване на селскостопанска продукция. Производство, търговия, внос и износ на вина, ракии и други напитки.