ГЛД Гарден ЕООД


Озеленяване, изграждане на автоматизирани поливни системи, заснемане на ситуацията и релефа, изпълнение на проекти за: озелняване, напояване, вертикално планиране, водни ефекти, скални и цветни кътове, Поддържане на озеленените обекти и изградените поливнин системи.