Възход - Живка Дечева ЕТ


Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.