Акта Консултантс


Връзки с обществеността, консултации по управлението и реализацията на проекти и комуникацията им в обществото, разработване на туристически продукти и програми, реклама, издателска дейност, посредничество и продуцентска дейност.